Subsidies
22026
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22026,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Subsidies

Lijst van mogelijke subsidieverstrekkers regio Stichtse Vecht

Alle culturele instellingen en amateurverenigingen kunnen voor uitzonderlijke projecten subsidie aanvragen bij het Cultuurfonds Stichtse Vecht. Dit fonds financiert maximaal 75% van het totale projectbedrag. Zie: www.cultuurfondsstichtsevecht.nl

Relatiebeheerder van het Cultuurfonds Stichtse Vecht is Juliette Jonker-Duynstee. Voor vragen over uw aanvraag, projectplan of begroting kunt u haar bereiken op info@cultuurfondsstichtsevecht.nl

Subsidieverstrekkers

Lijst van mogelijke subsidieverstrekkers regio Stichtse Vecht:

>> Cultuurfonds Stichtse Vecht

Cultuurfonds Stichtse Vecht,www.cultuurfondsstichtsevecht.nl

 

Doelstelling: ondersteunen van culturele initiatieven voor en door inwoners van Stichtse Vecht die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Bijdrage: max. 75 %.

Vragen/informatie: Relatiebeheerder Juliette Jonker-Duynstee: 06-12382714, info@cultuurfondsstichtsevecht.nl

>> Van Hoorn-Koster Fonds

Ondersteunt (audiovisuele) publicaties over archeologie en geschiedenis in de provincie Utrecht. Aanvragen via: www.cultuurfonds.nl/aanvragen.

>> Leenheren van 't Sticht Fonds

Dit fonds wil de belangstelling voor het cultuurhistorisch erfgoed bevorderen in de provincie Utrecht.

Aanvragen via www.cultuurfonds.nl/aanvragen.

>> Madzy van Nagell-Martini Buys Fonds

Steunt projecten die gaan over cultuur en natuurbehoud in Loenersloot en omgeving.

Aanvragen via www.cultuurfonds.nl/aanvragen.

>> K.F. Heynfonds

Doelstelling: Het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, volksgezondheid en maatschappelijk werk.

 

Vragen/informatie: Inloopspreekuur elke dinsdagochtend tussen 10.30 en 12.00 uur, Maliesingel 28 Utrecht, 030 232 21 14, hein@kfhein.nl

kfhein.nl

>> SBB Fonds

Doelstelling: financiële ondersteuning aan projecten van breed maatschappelijk belang in Breukelen en omstreken

 

Vragen/informatie: 0346-26 48 72, sbbfonds@hetnet.nl

www.sbbfonds.nl

>> Socubel (Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen)

Doelstelling: financiële steun aan maatschappelijke en culturele projecten in Breukelen en naaste omgeving.

 

Vragen/informatie: 0346-261088, info@socubel.nl

>> Fonds voor Cultuurparticipatie

www.cultuurparticipatie.nl

 

Doelstelling: Stimuleert het meedoen aan cultuur en (digitaal) erfgoed. Diverse subfondsen, waaronder Cultuurmakers van nu, Maakruimte voor cultuur, MeeMaakpodia of Immaterieel erfgoed.

 

Vragen/informatie: 030 – 233 60 30 (vrijdag 9-12 uur telefonisch spreekuur). Aanmelden spreekuur op kantoor:  info@cultuurparticipatie.nl

www.cultuurparticipatie.nl

>> Gemeente Stichtse Vecht

www.Stichtsevecht.nl

De gemeente Stichtse Vecht stelt diverse subsidies beschikbaar voor culturele activiteiten:

  • per amateurkunstorganisatie is max. € 3.000 beschikbaar voor de vaste kosten van amateurkunstverenigingen om continuïteit te waarborgen. De subsidie bestaat uit een basissubsidie van € 500,- voor amateurkunstverenigingen in Stichtse Vecht en 50% vergoeding (max. € 2.500) voor de kosten van professionele artistieke leiding (dirigent, regisseur). 
  •  Bewoners van monumenten en cultuurverenigingen kunnen aanvragen indienen voor culturele activiteiten in monumenten en lokale culturele tradities. Culturele activiteiten in monumenten: max. € 2.000,- per aanvraag, lokale culturele tradities max € 5.000,- per aanvraag. Het uit te keren bedrag is afhankelijk van het bereik. Voorwaarde is breed publieksbereik.

Aan te vragen bij Miriam van Gelder

  • Idee voor mijn wijk: Een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen is beschikbaar voor sociale en culturele initiatieven.

Alle informatie en aanvragen via link

>> Dioraphte

www.dioraphte.nl

 

Doelstelling: ondersteunen vernieuwende projecten en activiteiten in de professionele podiumkunsten: muziek en muziektheater (alleen klassiek en jazz), dans, theater, gemengde podiumkunstenfestivals en veelbelovende nieuwe initiatieven in de podiumkunsten.

Vragen/informatie:+31 620499685, dioraphte@musonia.nl

>> Rabobank Clubkas

www.rabobank.nl

Doelstelling: steunt organisaties met een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en bijdrage aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied Gooi en Vecht, moet zakelijk rekening houder bij Rabo zijn

 

Informatie inzake aanvragen 2020 komen nog op de site.

>> P.W. Janssen's Frieschestichting

www.pwjanssensfrieschestichting.nl

Doelstelling: de bevordering der culturele volksontwikkeling en belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed. Gericht op (regio) Amsterdam en Friesland.

 

Vragen/informatie: dhr. mr. A.M.G. van der Laan, Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam

>> Fonds Sluyterman van Loo

www.fondssluytermanvanloo.nl

 

Doelstelling: Steunen projecten gericht op ouderen (zingeving, welbevinden, autonomie en waardigheid)

 

Vragen/informatie: 0251-260650,  info@fondssluytermanvanloo.nl

>> Sociaal Domein

Via gemeente Stichtse Vecht geringe mogelijkheden via Sociaal Domein:

 

  • Leefbaarheidsbudget per kern
  • Gemeente inzake ontmoetingen (Nota Sterke Basis)

 

Informatie/advies via Miriam van Gelder, beleidsambtenaar cultuur: 0346-254306

>> Crowdfunding

Crowdfunding via Voordekunst.nl

>> Collecteren

Collecteren tijdens evenement